Inga spreiing etter flamberingsbrann

Eit branntilløp etter flambering var frykta spreidd til eit ventilasjonsanlegg. Etter kontroll fann brannvesenet ingen nye flammar.