Leiteaksjon i Sirdal etter mann i 50-åra

To leiteaksjonar blei i ettermiddag sette i gong, etter at ei kvinne og ein mann i 50-åra gjekk seg vill på to ulike stadar i Sirdal. Kvinna har no kome til rette, medan leiteaksjonen etter mannen held fram.