Vegen mellom Dale og Askvoll er opna etter steinras

Fylkesveg 609 mellom Dale og Askvoll var stengt mellom Dalsfjordtunnelen og Dalsfjordbrua på grunn av ras.